Školské poplatky

Ročné školské poplatky pre 2021/2022 sú:

    Eur ročne Eur ročne
Nursery až Reception Early Years 9 540,00 € 795,00 € (x 12 splátok)
Year 1 Year 1 9 540,00 € 954,00 € (x 10 splátok, vrátane leta)
-2%

Ak je platba vykonaná v plnej výške na celý školský rok v čase zápisu do 30. septembra, je k dispozícii 2% zľava.

Žiadne ďalšie poplatky spojené s povinným školským programom neplatíte. Široké spektrum doplnkových/výberových aktivít poskytujeme bez nároku na akýkoľvek ďalší poplatok. Škôlka vám neúčtuje extra poplatky, zálohu, či prihlasovací poplatok.

Vyššie uvedené poplatky zahŕňajú:

 • Vyučovanie
 • Jedlo a občerstvenie (raňajky a olovranty, obedy, pravidelné vitamínové občerstvenia – ovocie a zelenina)
 • Všetky materiály, učebnice, písacie potreby
 • Krúžky a extra krúžky
 • Sezónne športové kurzy (lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, tenis)
 • Letný tábor pre Y1 triedy
 • Logopedické služby a terapiu
 • Všetky pravidelné výlety a akcie, ktoré sú súčasťou zážitkového učenia
 • Služby a veci rôzneho charakteru (plienky, opaľovacie krémy, pranie atď)
 • Prístup na online kamerový system
 • Darčeky pri rôznych príležitostiach (Vianoce, narodeniny, Deň detí, ... )