Horský park

Horský park

Horský park, lokácia jedného z najväčších parkov v Bratislave. Škôlka Horský park susedí zároveň s parkom, mestom a Cambridge International School, čo túto lokáciu robí exkluzívnou pre dlhodobé fungovanie. Škôlka ponúka kompletne novú budovu so súkromným ihriskom, saunou a vlastnou telocvičňou.