Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Pripravujeme sa na Vianoce

Výlet na Železnú studničku

Mikuláš

Deň vedy

Kúzelný vesmír

Halloween

Show and Tell "Ako sme žili v minulosti"

Jeseň v škôlke

14.01.2021

Oznam

Informácie 18.1-22.1.2021