Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Halloween

Pátranie po rusovskej príšere

Jeseň v lese

Moje mesto

Projekt "Toto som ja"

Teambuildingový piknik

Tajomstvá škôlky

Túra na Pajštún