Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Naše online hodiny

Pripravujeme sa na Vianoce

Výlet na Železnú studničku

Mikuláš

Deň vedy

Kúzelný vesmír

Halloween

Show and Tell "Ako sme žili v minulosti"

14.01.2021

Oznam

Informácie 1.2-5.2.2021