Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Vyrezávanie tekvíc s rodičmi

Halloween

Farby jesene

Štyri elementy

Milujeme vedu - vedecké experimenty

Rodičovský projekt "Okolo sveta"

Najznámejšie monumenty sveta

Mestečko z kartóna