Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Nakupovanie a kuchtenie

Zdravý životný štýl

Valentínsky karneval

Spartan race

Sánkovačka

Farby sveta

Lampiónový pochod

Vianočné tvorivé dielničky