Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Cyklistický kurz

Tenisový kurz

Letná olympiáda

Výlet na farmu

Domáci miláčikovia na návšteve v skôlke

Zoo

Výlet na Pajštún

Škôlka v prírode