Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Funiversity - CIS Deň detí

Svet práce - Projekt Rodičia učiteľmi

Inline kurz

Ako sa cítim?

Deň rodiny

Jarné záhradničenie

Zachráňme planétu

Veľká noc

17.06.2022

GRATULUJEME!

Oslávili sme veľkú udalosť našich veľkáčov