Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Jarné záhradničenie

Zachráňme planétu

Veľká noc

Kreslenie jari v Botanickej záhrade

Naše plávanie

Pyžamový deň

Dopravné múzeum

Výlet na bratislavský hrad