Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Vianočné tvorivé dielničky

Vianočné vystúpenie - Horský park

Vianočné vystúpenie - Mlynská dolina a Koliba

Vianočné vystúpenie - Staré mesto

Mikuláš

Koľko lásky - projekt pre seniorov

Poklady z povaly - Workshop so starými rodičmi

Výlet do múzea za dinosaurami