Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Legendy našej histórie

Prehistorické múzeum DIY

Najväčší milovníci kníh

Funiversity Spartan race

Deň Sv. Valentína

Workshop o ľudskom tele

Naše online hodiny

Pripravujeme sa na Vianoce