Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Lyžiarsky kurz 2020

Vianočné tvorivé dielničky 2019

Vianočné vystúpenie 2019

Medzinárodný deň 2019

Halloween 2019

Deň detí 2019

Valentín 2019

Deň matiek 2018

07.03.2020

Oznam

Oznam vedenia školy Cambridge International School v súvislosti s výskytom Koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie.