Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Život je plný krásy

Bezpečnosť na ceste - Scavanger hunt

Pyžamový deň

Veľká noc

Legendy našej histórie

Prehistorické múzeum DIY

Najväčší milovníci kníh

Funiversity Spartan race