Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Kid´s Day 2019

Valentine´s Carnival 2019

Mother´s Day 2018

Royal Times 2018

Grandparents Workshop 2018

Pyjama Day 2018

Christmas Workshops 2018

Christmas Performance Time Travelling Machine 2018

16.08.2019

SK - I spy

Our little explorers went for a trip to Železná studnička, Borinka and Pajštún.

11.07.2019

SK - Tennis Course

Tennis course belongs to our favourite sport activities in Summer.