Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Lampiónový sprievod

Vianočné tvorivé dielničky

Prípravy na vianočné vystúpenie

Zábava na snehu

Sv. Mikuláš

Vyrábanie krmítok pre vtáčiky

Máme radi vedu

Kúzelný vesmír