Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Ja a moje mesto Bratislava

Naše mesto z kartóna

"Toto som Ja" Show and Tell

Teambuildingový piknik

Tajomstvá našej škôlky

Letná olympiáda

Cyklistický kurz

Na Biofarme