Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Zachráňme našu Zem

I spy - Botanická záhrada

Veľká noc

Pyžamový deň

Fashion show

Korčuľovanie

Lesná škola s CIS

Carnuntum