Učenie je ZÁBAVA

O nás

Vzdelávanie v priateľskej, starostlivej a rodinnej atmosfére.

Dlhéotváracie hodiny

Všestrannevybavené priestory

0

MAXIMÁLNY počet detí na učiteľa

Extrakurikulárne aktivity

Vianočné tvorivé dielničky 2019

Vianočné vystúpenie 2019

Medzinárodný deň 2019

Halloween 2019

Deň detí 2019

Valentín 2019

Deň matiek 2018

Kráľovský výlet 2018

22.01.2020

Lyžiarsky kurz

Užili sme si slnko, sneh aj čerstvý vzduch.