Mlynská dolina

Veronika Pšenová

Veronika Pšenová

Hlavná učiteľka

N - Meerkat class

Gabriela Majorová

Gabriela Majorová

Asistentka učiteľky

N - Meerkat class

Nina Jankovičová

Nina Jankovičová

Asistentka učiteľky

N - Meerkat class

Terezia Prieložná

Terezia Prieložná

Asistentka učiteľky

N - Meerkat class

Veronika Feniková

Veronika Feniková

Hlavná učiteľka

R - Toucan class

Radka Hurbanová

Radka Hurbanová

Asistentka učiteľky

R - Toucan class

Simona Abelovská

Simona Abelovská

Hlavná učiteľka

Y1 - Alpaca class

Veronika Garajová

Veronika Garajová

Asistentka učiteľky

Y1 - Alpaca class

Bianka Králiková

Bianka Králiková

Zastupujúca učiteľka

Katarína Majerák

Katarína Majerák

Asistentka, Psychologička