Princípy

eklektizmus, integrované tematické vyučovanie, zo života pre život, pravidlá, rešpekt, fair play - slušné správanie, spolupráca, angličtina, akcia, reakcia, konsekvencia, zodpovednosť, potenciál, proximálna zóna vývinu, jeden na jedného, tri krát a dosť, zábava, istota a bezpečie, životné stratégie, jedinečnosť, rozvoj, podpora, kvalita, detail, hra, dieťa, cieľ, humor, proaktívny prístup, otvorená myseľ, kreativita, samostatnosť, životné zručnosti, láska a prijatie, komunikácia