Školské pravidlá

Počas 18-tich rokov fungovania našej škôlky sme sa naučili, že niektoré pravidlá sú nie len dobré a prospešné ale priam nevyhnutné. S cieľom vytvoriť prehľadné a bezpečné prostredie pre deti, rodičov i zamestnancov rešpektujeme a dôsledne dodržiavame tieto pravidlá.

ZDRAVIE V MŠ

Prosíme, pozorujte zdravotný stav Vašich detí a nenoste ich do škôlky, ak sú choré. Pokiaľ ráno pri preberaní dieťaťa spozorujeme chorobné príznaky, máme právo prítomnosť Vášho dieťaťa v triede odmietnuť. Pokiaľ sa symptómy (kašeľ, soplíky, horúčka, zvracanie, hnačka, …) objavia počas dňa, budeme Vás kontaktovať, aby ste si dieťa čo najskôr vyzdvihli. Škôlka nie je oprávnená podávať deťom žiadne lieky (sirup, kvapky, tabletky), prosím, nežiadajte to od nás. Výnimky musia byť vždy konzultované s riaditeľkou.

DODRŽIAVANIE ČASOV

Správne načasovanie je jedným z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH faktorov príjemného a úspešného pobytu v škôlke. Preto Vás prosíme, aby ste časy dodržiavali aj Vy, skontrolujte si váš triedny rozvrh, sledujte oznamy. Materská škola je otvorená od 7:00-18:00. Ktoré časy sú tie najdôležitejšie? Hlavné sú ranné príchody do škôlky. Organizovaný program v triedach sa začína o 8:30, preto je vhodné prísť najneskôr do 8:30. Poobede „končíme“ o 16:00. Odporúčame preto vyzdvihovať Vaše dieťa medzi 16:30 a 17:30. V dni, keď ide trieda na výlet, buďte dochvíľni, alebo nás informujte o meškaní, či absencii. Tiež nás prosím informujte o nezvyčajných časoch príchodov či odchodov (po obede, tesne pred/ po spaní a pod.).

PRÍCHODY DETÍ DO MŠ

Prosím, nastavte si príchod do škôlky ideálne do 8:30. Jednotlivé sekcie majú oddelený vchod na príchod – prosím, skontrolujte si nastavenie pre vašu triedu. Dieťa bude každé ráno prechádzať ranným filtrom. V prípade akýchkoľvek symptómov choroby vás požiadame, aby ste navštívili lekára!

Pre deti v predškolskej triede je posledný ročník povinný a dieťa by nemalo v mesiaci vymeškať viac ako 5 kalendárnych dní bez ospravedlnenia.

VYZDVIHOVANIE DETÍ Z MŠ

V prípade, že dieťa vyzdvihuje zo škôlky niekto iný ako zákonný zástupca, prosím, informujte nás o tom a uistite sa, že máme od vás „Splnomocnenie“ na vyzdvihovanie dieťaťa touto osobou a kópiu OP. Pri vyzdvihovaní sa prosím riaďte „zvončekovým rozpisom“ na dverách - pri príchode si skontrolujte, kam je potrebné v danom čase zvoniť, aby ste svoje dieťa bez problémov našli a zároveň nerušili ostatné triedy.

SLEDUJTE SI INFORMÁCIE

Rodičia nájdu Informácie cez rôzne komunikačné kanály:

OSOBNE: informácie od nás vám (každodenné dianie a fungovanie dieťaťa v triede) alebo od vás nám (čokoľvek čo potrebujeme vedieť)

NÁSTENKY/ DVERE: najrôznejšie informácie, e. g. rozvrhy, oznamy, plány, výtvory detí, daily reports, etc.

INFO NEWS: informácie o plánovaných aktivitách (výlety/ eventy) na ďalší týždeň, zaslané elektronicky na váš e-mail, týždenne

NEWSLETTER: informácie o dianí v škôlke, zaslané elektronicky, mesačne

PARENTS LETTERS: printový dokument (foto + text) s informáciami o dianí v triede, mesačne

REPORTS: individualizované detailné informácie o vývine a prospievaní dieťaťa, printová podoba (iba ENG), semestrálne

KOMUNIKÁCIA

Veríme, že priama a otvorená komunikácia je jedným z najdôležitejších faktorov plynulej a úspešnej spolupráce. A preto, ak máte čokoľvek na nás - otázku, nápad, pripomienku – sem s nimi, dajte nám o nich vedieť. Ak vám rozumieme, vieme vám vyjsť v ústrety. Ak máme my niečo na vás – oslovíme vás.

PARKOVANIE V MŠ

Škôlka disponuje vlastnými parkovacími miestami, ktoré môžete využiť pri rannom príchode, alebo vyzdvihovaní detí. Prosíme Vás o ohľaduplnosť voči ostatným – nevyužívajte tieto miesta v priebehu dňa alebo na celodenné státie. Autá, ktoré nepoznáme, budú odtiahnuté.

RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

Aj na tento školský rok máme naplánované osobné rodičovské stretnutia o prospievaní dieťaťa. Čaká nás kontaktné stretnutie na jeseň, polročné stretnutie v zime a koncoročné pred letom. V prípade, že máte problém, ktorý potrebujete riešiť, učiteľ si s vami môže dohodnúť ad hoc konzultačné stretnutie.

OBLEČENIE V MŠ

Prosíme, vždy sa uistíte, že má Vaše dieťa VHODNÉ OBLEČENIE vzhľadom na plánované akcie, počasie či ročné obdobie. Na jeseň a jar bude Vaše dieťa potrebovať pršiplášť a gumáky; v zime nepremokavé otepľovačky, teplú vetrovku, čiapku, šál, rukavice a vhodnú obuv. V lete je potrebná šiltovka či klobúčik ako prevencia proti úpalu. Nezabudnite ani na kompletné náhradné oblečenie, ktoré si uložíte do skrinky pre prípad nehody. Prosím, podpíšte si všetko oblečenie, aby sme ho vedeli ľahko nájsť a identifikovať. Oblečenie pre dieťa by malo byť hlavne pohodlné a poskytovať dostatok priestoru na voľný pohyb. Škôlka je miesto, kde sa dieťa zašpiní, počítajte s tým. Prezuvky by mali byť bezpečné, pevné a pohodlné.

OSOBNÝ MAJETOK A CENNOSTI V MŠ

Prosíme, nedovoľte deťom nosiť do škôlky nič cenné, drahé a veci, ktoré nechcete, aby sa stratili (drahé náušnice či hračky, telefón, iPad, peniaze). Tieto veci neodkladajte do detských skriniek – v prípade ich straty či poškodenia škôlka nepreberá žiadnu zodpovednosť. Všetky neobvyklé predmety je nutné riadne označiť a nahlásiť učiteľovi (krémy, zubné pasty, knihy).

DOMÁCE HRAČKY V MŠ

TRAVELLING TOY: Deti v adaptácii si môžu nosiť svojho „domáceho kamoša, tzv. „travelling toy“. Väčšinou sa jedná o „plyšáka“, ktorý im uľahčuje nástup.

SLEEPING TOY: Adaptované deti si môžu priniesť plyšáka na spanie, ktorý počas dňa zostáva v „toy boxe“. Prosíme, nenoste do škôlky hračky iného charakteru, obvykle ich prítomnosť v škôlke spôsobuje iba šarapatu.

JEDLO V MŠ

Sladkosti a vlastné jedlo z domu je v škôlke zakázané. Prosíme, ak dieťaťu dávate jedlo pri vyzdvihovaní, neponúkajte ním iné deti. Nikdy totiž neviete, či dieťa nemá alergiu alebo nejaké diétne obmedzenia.

OSLAVY V MŠ

Narodeninovú či meninovú oslavu dohodnite vždy dopredu s triednymi učiteľkami. Ak chcete priniesť vlastnú tortu, dajte nám to prosím dopredu vedieť. Malé darčeky pre spolužiakov sú DOBROVOĽNÉ. Ak sa pre ne rozhodnete, radi by sme Vás poprosili, aby ste uprednostnili nejakú drobnosť (napr. nálepky, bublifuk, balón, a pod.) namiesto sladkostí.