Športové kurzy

Naša škôlka má odborných športových pedagógov, ktorí zastrešujú všetky športové kurzy odohrávajúce sa po celý rok, zameriavajúc sa na hlavné sezónne športy ako plávanie, lyžovanie, korčuľovanie a tenis. Inštruktori sú súčasťou nášho tímu a sú organizátormi týchto kurzov, tým pádom máme plný dohľad nielen nad obsahom a metodikou, ale aj nad ich kvalitou a rozsahom individuálneho pokroku detí. Jednou z najväčších výhod je zároveň fakt, že naši inštruktori všetky deti dobre poznajú vzhľadom na to, že s nimi pracujú počas celého roka. Väčšina z týchto kurzov je venovaná deťom v triedach Reception a Y1. Triedy Nursery sa zúčastňujú len základného plaveckého výcviku. Všetky kurzy sú bezplatné a náklady s nimi spojené sú už zahrnuté v školnom.

Plávanie

Plávanie je základnou časťou týždenného rozvrhu každej triedy. Hodiny plávania sú vedené našimi športovými inštruktormi, ktorí poznajú deti a berú ohľad na aktuálny level ich plávacích zručností. Hodiny začínajú v októbri a prebiehajú každý týždeň. Triedy Nursery využívajú bazén na Gajovej, aby si zvykli na vodu, naučili sa potápať, plávať, ale najmä, aby si vybudovali k plávaniu pozitívny vzťah. Reception a Y1 triedy využívajú 25 m bazén na Pasienkoch alebo FTVŠ. Hodiny plávania sú dobrovoľné a sú zahrnuté v školnom poplatku.

Korčuľovanie

Kurz korčulovania na ľade je určený pre deti v Reception a Y1 triedach a podobne, ako aj lyžiarsky kurz, je intenzívny a trvá jeden týždeň. Rodičia sú informovaní o činnosti a progrese ich dieťaťa a deti dostávajú na záver diplom.

Kurz korčuľovania môže byť tento akademický rok zrušený kvôli vyššiemu riziku šírenia Covid-19 a môže byť nahradený inou outdoorovou alternatívou.

Tenis

Tenis prebieha počas leta formou intenzívneho týždňového kurzu. V menších skupinkách sa deti najprv poriadne rozcvičia na kurtoch cez hry a súťaže. Z hier plynule prechádzajú do tenisových cvičení, cez ktoré sa naučia základné tenisové techniky. Zlepšujú si koncentráciu, postreh a najmä - zažívajú radosť z hry.

Inline skating

Cycling