Extra krúžky

Škôlka môže v prípade záujmu ponúknuť aj extra krúžky či kurzy nad rámec bežných aktivít. Takéto krúžky sú v ponuke iba pre deti z tried Reception a Y1. Počet detí v skupine je obmedzený, a krúžky budú prebiehať v čase po 16:00.

Modelling club

Folklórny krúžok je vedený učiteľkou, ktorá miluje slovenský folkór a slovenské ľudové tradície. Na folklórnom krúžku sa deti zoznamujú s typickými folklórnymi tancami, pesničkami, riekankami a takisto vyrábajú rôzne typické slovenské ľudové výrobky.

Drum&base

Tento krúžok je skvelou možnosťou pre deti, ako si zahrať na bubny a iné menšie hudobné nástroje z Orffovho inštrumentára. Drum & Base pomáha deťom v ranom veku rozvíjať hudobné nadanie a zručnosti.

Team sports

Art fun

Judo

Judo – kombinácia fyzickej, mentálnej a morálnej aktivity. Tento krúžok kombinuje cvičenie a disciplínu, aby deti naučil zdravému životnému štýlu.

Lego

Lego – nový spôsob myslenia. Hranie sa s Legom je perfektná možnosť, ako nadchnúť deti pre riešenie problémov a inovatívne myslenie. Lego krúžok je tu, aby rozvíjal detskú fantáziu a myslenie pomocou magického sveta Lego kociek.

Tanečný

Tanečný krúžok je vedený externou športovou inštruktorkou a spolu s hudbou pomáha deťom zlepšiť ich koordináciu, rovnováhu, zmysel pre rytmus a pohyb.

Spoločenské hry

Spoločenské hry deti učia dodržiavaniu pravidiel, tímovej hre, podstate fair play a vzájomnému rešpektu. Deti hravou formou zistia, že je v poriadku raz vyhrať, inokedy prehrať, ale najmä zabaviť sa s kamarátmi.

Parkour

Parkour je umenie pohybu, pri ktorom sa deti učia nájsť si cestu cez najrôznejšie prekážky s využitím vlastného tela. Prostredníctvom hravých aktivít deti skúmajú hranice svojich pohybových schopností.

Stay fit

Vonkajšie pohybové aktivity sú prirodzenou súčasťou detí. Naháňačky a iné hry pomáhajú rozvíjať schopnosť kooperácie, tímového ducha a predovšetkých hrubú motoriku.

Bystré hlavičky

Hádanky, hlavolamy, bludiská, to všetko pomáha rozvíjať detskú myseľ. Podporujú prirodzenú zvedavosť a chuť objavovať a zároveň sa pri nich deti zábavnou a nenásilnou formou naučia veľa nového.

Cestovateľský

Cestovanie as poznávanie sveta je dôležitou súčasťou života, aj keď len prstom po mape. Na krúžku sa deti dozvedia veľa nového o krajinách a kultúrách po celom svete, ale aj o rôznych spôsoboch a možnostiach cestovania.