Filozofia

Naše poňatie vzdelávania vychádza z predpokladu, že dieťa sa učí najlepšie vtedy, keď sa cíti bezpečne, slobodne a šťastne, a väčšinu zručností a vedomostí získava priamou životnou skúsenosťou. Detské vnímanie sveta sa formuje ako mozaika z bežných každodenných zážitkov a našou úlohou je poskytnúť deťom dostatok podnetov a naučiť ich nachádzať súvislosti a vzťahy medzi konkrétnymi čiastočkami veľkej skladačky.