Krúžky

Každá trieda má svoj individuálny týždenný rozvrh krúžkov, ktorých sa zúčastňujú všetky deti. Hlavné krúžky pokrývajú široký okruh záujmov a posilňujú rozvoj potenciálu detí s ohľadom na ich vek v širšej perspektíve. Krúžky zvyčajne vedú naši učitelia, pričom ich hlavným ťažiskom je rozšírenie vedomostnej základne či spestrenie škály zručností ako prídavok k základným učebným osnovám.

Športový

Šport pomáha rozvíjať deťom fyzické zručnosti, cvičiť, vytvárať priateľstvá, hrať férovo, budovať tímového ducha a budovať zdravé sebavedomie. Na športovom krúžku si deti vyskúšajú rôzne športové aktivity a naučia sa používať športové náradie ako ako sú lopty, menšie loptičky, hracie padáky, obruče a laná, tréningové rebríky, kužele, či bránky.

Umelecký

Umenie pomáha deťom rásť a rozvíjať sa. Na umeleckom krúžku si deti rozvíjajú jemnú motoriku pri činnostiach ako je maľovanie, vyfarbovanie, lepenie a strihanie. Tvorením a kreatívnou činnosťou vyjadrujú seba samých a svoje pocity. Umenie taktiež podporuje mentálny rast, pretože poskytuje možnosti na nové nápady, nové spôsoby myslenia a riešenie problémov.

Hudobný

Deti si užijú na tomto krúžku veľa zábavy, pretože výborne stimuluje celkový vývin dieťaťa a pomáha aj pri vyjadrovaní emócií. Na hudobnom krúžku sa deti učia nové pesničky, spievajú, tancujú, skúšajú nové a nezvyčajné hudobné nástroje a experimentujú s rôznymi druhmi zvukov a rytmov.

Šikovné rúčky

Tento krúžok rozvíja jemnú motoriku. Deti sa učia posilňovať svaly prstov a rúk pomocou manipulácie s malými predmetmi, hraním sa s plastelínou a hlinou, hraním hier s mäkkými loptičkami alebo trénovaním správneho úchopu ceruzky.

Vedecký

Na našom vedeckom krúžku sa malí vedci učia o svete pomocou robenia rôznych experimentov, objavovania, popisovania a diskutovania o jednoduchých vedeckých teóriách. Deti sa rozprávajú o počasí, solárnom systéme, elektrine, magnetizme, zvukoch a prírode a sú vedené k tomu, aby nikdy neprestali premýšľať.

ABC

Na ABC krúžku si deti prehlbujú vedomosti o hláskach tak, aby sa naučili správne čítať. Majú veľa zábavy pri hraní rôznych fonetických hier, učení sa písmen, či čítaní rôznych príbehov.

Matematický a logický

Na matematickom krúžku sa deti učia matematiku jednoduchou, zábavnou a hravou formou. Dozvedajú sa o všetkých štyroch operáciách (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), riešení problémov, meraní, rozpoznávaní čísel, geometrii a hrajú rôzne logické matematické hry.

Cestovateľský

Zábavný cestovateľský krúžok prináša zábavu malým objaviteľom. Deti budú spoznávať rozličné kontinenty, národnosti, kultúru a najznámejšie pamiatky.

Prírodný

Prírodný krúžok prináša skúsenosť so stale meniacou sa prírodou. Deti objavujú svet vonku používaním všetkých svojich zmyslov – vidia, voňajú, počujú, ochutnávajú a cítia. Rozvíjajú svoju lásku k rastlinám, zvieratám a svetu prírody ako takému.

Dramatický

Dramatický krúžok pomáha deťom vyjadriť seba samých pomocou pohybu a rozprávania príbehov. Na dramatickom krúžku sa trieda mení na divadlo a deti sa objavujú v rôznych rolách.

Prosociálny

Prosociálny krúžok rozvíja prosociálne správanie a empatiu pomocou rôznych hier, aktivít, výmeny rolí a hier zameraných na vzájomnú spoluprácu

Konštrukčný

Malí stavitelia používajú rôzne kocky, ktoré sa líšia vo veľkosti a náročnosti, ale zároveň sú prispôsobené veku detí. Pomocou nich stavajú steny, domy, budovy a mosty. Zameraním sa na ich konštrukciu sa deti učia geometrické tvary, farby, veľkosti a priestorové koncepcie. Stimulujú svoju koncentráciu, predstavivosť, kreativitu a učia sa plánovať. Na konštrukčnom krúžku deti zvyčajne pracujú v tímoch a zdokonaľujú si tiež svoje schopnosti v oblasti spolupráce.

Plastelína

Práca s plastelínou je jedným z najlepších spôsobov, ako uvoľniť a rozcvičiť detské pršteky a zároveň rozvíjať kreativitu. Prostredníctvom modelovania základných aj komplikovaneších tvarov deti rozvíjajú jemnú motoriku a učia sa meniť svoje predstavy na realitu.

Gymnastika

Detská gymnastika je skvelým odrazovým mostíkom pre akýkoľvek šport. Napomáha zdravému vývoju a rozvoju motorických schopností. Deti cvičia formou hier a súťaží a pohybujú sa v rytme hudby, čo tiež prispieva k správnemu postoju a držania tela.

Knižný

Knižný krúžok uvádza deti do sveta fantázie prostredníctvom rozprávok a krátkych príbehov. Naučia sa rozoznávať jednotlivé postavy, následnosť udalostí či koncept dobra a zla a zároveň potrénujú kreatívne myslenie pomocou tvorenia vlastných príbehov na základe ilustrácii v knižkách.

Geografický

Objavovanie okolitého sveta je pre deti vždy úžasným zážitkom. Prostredníctvom geografického krúžku spoznajú rôzne krajiny a ich osobitosti a dozvedia sa zaujímavé veci o našej planéte a jej prírodných krásach.