Školské poplatky

Ročné školské poplatky pre 2024/2025 sú:

Eur ročne

Eur ročne

Nursery až Reception

Early Years

11 976,00 €

998,00 € (x 12 splátok)

Year 1

Year 1

14 700,00 €

1 470,00 € (x 10 splátok, vrátane leta).

Školné detí, ktoré v školskom roku 2025/2026 nastupujú do ročníka YEAR 2 v Cambridge International School automaticky zahŕňa časť depozitu vo výške 2700 EUR. Tento depozit pokrýva časť CIS školného. A teda ročné školné takéhoto predškoláka v šk. r. 2024/2025 je v tomto prípade de facto rovnaké ako v ostatných ročníkoch.

-2%

Ak je platba vykonaná v plnej výške na celý školský rok v čase zápisu do 30. septembra, je k dispozícii 2% zľava.

Žiadne ďalšie poplatky spojené s povinným školským programom neplatíte. Široké spektrum doplnkových/výberových aktivít poskytujeme bez nároku na akýkoľvek ďalší poplatok. Škôlka vám neúčtuje extra poplatky, zálohu, či prihlasovací poplatok.

Vyššie uvedené poplatky zahŕňajú:

 • Vyučovanie
 • Jedlo a občerstvenie (raňajky a olovranty, obedy, pravidelné vitamínové občerstvenia – ovocie a zelenina)
 • Všetky materiály, učebnice, písacie potreby
 • Krúžky a extra krúžky
 • Sezónne športové kurzy (korčuľovanie, cyklistika, plávanie, tenis)
 • Letný tábor pre Y1 triedy
 • Logopedické služby a terapiu
 • Všetky pravidelné výlety a akcie, ktoré sú súčasťou zážitkového učenia
 • Služby a veci rôzneho charakteru (plienky, opaľovacie krémy, pranie atď)
 • Prístup na online kamerový system
 • Darčeky pri rôznych príležitostiach (Vianoce, narodeniny, Deň detí, ... )