O nás

Naša škôlka je miesto, ktoré prináša vzdelanie a zábavu deťom z celého sveta. Veríme, že detstvo je ten pravý čas položenia základov vzdelania, a že hry a zábava sú tie pravé prostriedky pre tento cieľ. Spájaním týchto dvoch presvedčení vytvárame a poskytujeme stimulujúce a uvoľnené prostredie pre rozvoj detských myslí.

Naša škôlka ponúka:

Lákavé otváracie hodiny(7:00-19:00)

Lákavé otváracie hodiny (7:00-18:00)

Služby počas celého roka vrátane letného obdobia

Služby počas celého roka vrátane letného obdobia

Nadštandardné služby

Nadštandardné služby

Pedagogickú starostlivosť a vzdelanie na vysokej úrovni

Pedagogickú starostlivosť a vzdelanie na vysokej úrovni

Logopédiu a psychologickú podporu

Logopédiu a psychologickú podporu

Bezpečnosť a možnosť dohľadu, online kamerový systém

Bezpečnosť a možnosť dohľadu, online kamerový systém

English speaking environment

Anglicky hovoriace prostredie

Attractive and child friendly facilities including a swimming pool and a sauna

Príťažlivé a pre deti vhodné priestory a vybavenie, vrátane bazéna a sauny

Adequate menu giving you the chance to choose the meal

Adekvátny detský jedálny lístok, umožňujúci vám výber jedla

Trips and events on weekly basis

Výlety a akcie na týždennej báze

Seasonal courses

Sezónne športové kurzy

Individual approach

Individuálny prístup

Open and clear communication and cooperation with parents

Otvorenú a jasnú komunikáciu a spoluprácu s rodičmi

Regular monitoring and evaluation of children, individual parents-teacher meetings

Pravidelný monitoring a hodnotenie napredovania dieťaťa, individuálne stretnutia s učiteľmi

Friendly, safe and welcoming community

Priateľskú, bezpečnú a prívetivú komunitu