Jude Henthorn

Hlavná učiteľka

Y1 - Seal class

Majka Bednáriková

Asistentka učiteľky

Y1 - Seal class

Tomáš Bašváry

Asistent učiteľky

Y1 - Seal class

Majka Klimčáková

Hlavná učiteľka

Y1 - Narwhal class

Tina Tutková

Hlavná učiteľka

Y1 - Narwhal class

Hugh Gaitskell

Asistent učiteliek

Y1 - Narwhal class

Ivetka Stibilová

Hlavná učiteľka

R2 - Turtle class

Magda Fajtová

Asistentka učiteľky

R2 - Turtle class

Vava Lopatářová

Hlavná učiteľka

N2 - Pufferfish class

Júlia Gregová

Asistentka učiteľky

N2 - Pufferfish class

Eva Kabátová

Hlavná učiteľka

N1 - Flamingo class

Sabina Skala

Asistentka učiteľky

N1 - Flamingo class

Kika Kmeťová

Asistentka učiteľky

N1 - Flamingo class