Školské pravidlá

Počas 10 rokov fungovania našej škôlky sme sa naučili, že niektoré pravidlá sú nie len dobré a prospešné ale priam nevyhnutné. S cieľom vytvoriť prehľadné a bezpečné prostredie pre deti, rodičov i zamestnancov rešpektujeme a dôsledne dodržiavame tieto pravidlá.

ZDRAVIE V MŠ

Prosíme, pozorujte zdravotný stav Vašich detí a nenoste ich do škôlky, ak sú choré. Pokiaľ ráno pri preberaní dieťaťa spozorujeme chorobné príznaky, máme právo prítomnosť Vášho dieťaťa v triede odmietnuť. Pokiaľ sa symptómy (kašeľ, soplíky, horúčka, zvracanie, hnačka, …) objavia počas dňa, budeme Vás kontaktovať, aby ste si dieťa čo najskôr vyzdvihli. Po dlhšej chorobe alebo v prípade diskutabilných symptómov budeme od Vás žiadať potvrdenie od lekára o vhodnosti zaradenia dieťaťa späť do kolektívu. Škôlka nie je oprávnená podávať deťom žiadne lieky (sirup, kvapky, tabletky), prosím, nežiadajte to od nás. Výnimky musia byť vždy konzultované s riaditeľkou.

DODRŽIAVANIE ČASOV

Správne načasovanie je jedným z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH faktorov príjemného a úspešného pobytu v škôlke. Preto Vás prosíme, aby ste časy dodržiavali aj Vy, skontrolujte si váš triedny rozvrh, sledujte oznamy. A ktoré časy sú tie najdôležitejšie? Hlavné sú ranné príchody do škôlky. Organizovaný program sa začína o 9:00, preto je vhodné prísť najneskôr do 8:45! Poobede „končíme“ o 16:00. Odporúčame preto  vyzdvihovať Vaše dieťa medzi 16:30 a 17:30. V dni, keď ide trieda na výlet, buďte dochvíľni, alebo nás informujte o meškaní, či absencii. Tiež nás prosím informujte o nezvyčajných časoch príchodov či odchodov (napr. po 18:00, po obede, tesne pred/ po spaní a pod.).

VYZDVIHOVANIE DETÍ Z MŠ

Dajte nám prosím vždy dopredu vedieť, ak Vaše dieťa vyzdvihne niekto iný, ako Vy (najlepšie osobne ráno pri príchode, prípadne telefonicky/SMS). Pokiaľ sa jedná o pravidelnejšie vyzdvihovanie, budeme potrebovať meno a kópiu občianskeho preukazu danej osoby. Prípadne túto osobu pridajte do zoznamu oprávnených osôb vyzdvihovať vaše dieťa kedykoľvek.

ZVONČEKOVÝ ROZPIS

Na vchode nájdete „Zvončekový rozpis“, kam je potrebné v danom čase zvoniť – pri príchode si ho skontrolujte, aby ste svoje dieťa bez problémov našli a zároveň nerušili ostatné triedy.

SLEDUJTE SI INFORMÁCIE

V našej materskej škole využívame rôzne informačné kanály, aby sme mali istotu, že sa k Vám dostanú všetky dôležité informácie o dianí v škôlke.

  • denné osobné info
  • daily reports (info o jedle a spánku na nástenke)
  • týždenne plány (info o aktuálnych hlavných fókusoch vzdelávania na  nástenke)
  • týždenný reporting (info o tom, čo sme robili predošlý týždeň na nástenke)
  • INFO NEWS / Oznamy na skrinky (Info o plánovanom programe a akciách e-mailom a na skrinkách)
  • newsletter (Prehľad o dianí v škôlke na všetkých pobočkách zasielané e-mailom a na web stránke www.funiversity.sk )
  • listy pre rodičov (Prehľad a foto o dianí v triede  v tlačenej podobe v skrinke)
  • polročné a koncoročné rodičovské schôdzky (Info o profile a progrese dieťaťa, na podnet aj častejšie)

Prosíme Vás, aby ste pravidelne kontrolovali svoje e-mailové schránky, nástenky, info na skrine, prípadne našu web stránku. Zároveň by sme Vás chceli požiadať, aby ste aj vy s nami zdieľali všetky dôležité informácie týkajúce sa vášho dieťaťa, dokonca aj vtedy, ak Vám dané informácie prídu úplne triviálne. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

KOMUNIKÁCIA

Veríme, že priama a otvorená komunikácia je jedným z najdôležitejších faktorov plynulej a úspešnej spolupráce. A preto, ak máte čokoľvek na nás - otázku, nápad, pripomienku – sem s nimi, dajte nám o nich vedieť. Ak vám rozumieme, vieme vám vyjsť v ústrety.

PARKOVANIE V MŠ

Škôlka disponuje vlastnými parkovacími miestami, ktoré môžete využiť pri rannom príchode, alebo vyzdvihovaní detí. Prosíme Vás o ohľaduplnosť voči ostatným – nevyužívajte tieto miesta v priebehu dňa alebo na celodenné státie. Autá, ktoré nepoznáme, budú odtiahnuté.

RODIČIA V MŠ

Pre naše/Vaše deti sa snažíme vytvárať bezpečné a čisté prostredie. Pri vstupe do triedy si preto nasaďte návleky a počkajte na učiteľa, ktorý si vás príde “vyzdvihnúť” . Nepohybujte sa prosím po škôlke svojvoľne a bez sprievodu personálu. Pri vyzdvihovaní dieťaťa Vás chceme poprosiť, aby ste ho zbytočne nemiatli tým, že ostanete v škôlke pridlho (viac ako 30 minút). Škôlka je totiž miestom, kde deti musia dodržiavať špecifické triedne a školské pravidlá, ktoré môžu byť viac či menej odlišné od tých, ktoré platia u Vás doma. Deti si v takom prípade často nie sú isté koho majú rešpektovať – či učiteľa, alebo rodiča.

DOZOR – PREHĽAD - KONTROLA

Prosím, nenechávajte dieťa bez dozoru pokiaľ ste v priestoroch škôlky. Pri príchode odovzdajte dieťa do rúk učiteľa, neposielajte ho nepozorovane do triedy. Pokiaľ zvoníte na opačnej strane, počkajte na príchod učiteľa, nenechajte dieťa v šatni samé. Ale tiež opačne. Keď dieťa vyzdvihujete, prosím, oznámte to učiteľovi, neodchádzajte bez pozdravu.

OBLEČENIE V MŠ

Prosíme, vždy sa uistíte, že má Vaše dieťa vhodné oblečenie vzhľadom na plánované akcie, počasie či ročné obdobie. Pokiaľ sa obávate, že sa v škôlke či na záhrade zašpiní, pokojne mu pribaľte pohodlné tepláčiky a tričko a ráno ho do nich prezlečte. Taktiež je vhodné priniesť kompletné náhradné oblečenie, ktoré si uložíme do skrinky pre prípad nehody. Samozrejme, dbajte pri tom na aktuálne ročné obdobie – na jeseň a jar bude Vaše dieťa potrebovať pršiplášť a gumáky; v zime nepremokavé otepľovačky, teplú vetrovku, čiapku, šál, rukavice a vhodnú obuv. V lete je potrebná šiltovka či klobúčik ako prevencia proti úpalu. Prosíme, podpíšte si všetko oblečenie menom Vášho dieťaťa. Niekedy sa totiž stáva, že majú viaceré deti rovnaký kus oblečenia. Oblečenie pre dieťa by malo byť hlavne pohodlné a poskytovať dostatok priestoru na voľný pohyb. Škôlka je miesto, kde sa dieťa zašpiní, počítajte s tým.

OSOBNÝ MAJETOK A CENNOSTI V MŠ

Prosíme, nedovoľte deťom nosiť do škôlky nič cenné, drahé a veci, ktoré nechcete, aby sa stratili (drahé náušnice či hračky, telefón, iPad, peniaze). Tieto veci neodkladajte do detských skriniek – v prípade ich straty či poškodenia škôlka nepreberá žiadnu zodpovednosť. Všetky neobvyklé predmety je nutné riadne označiť a nahlásiť učiteľovi (krémy, zubné pasty, knihy).

DOMÁCE HRAČKY V MŠ

Deťom povoľujeme v triedach obľúbené hračky z domu. Takéto “domáce” hračky majú v každej triede svoj vyznačený box, aby sa predišlo ich strate a je možné si ich brávať popoludní domov. Deti sa s hračkami môžu hrať, iba ak im to dovolí učiteľ a hračky sa v žiadnom prípade nesmú brať na záhradu. Výnimku tvoria deti v adaptácii, ktoré (pokiaľ to uzná za vhodné učiteľ) môžu nosiť svojho „domáceho kamoša“ kde len chce

JEDLO V MŠ

Sladkosti a vlastné jedlo z domu je v škôlke zakázané. Prosíme, ak dieťaťu dávate jedlo pri vyzdvihovaní, neponúkajte ním iné deti. Nikdy totiž neviete, či dieťa nemá alergiu alebo nejaké diétne obmedzenia.

OSLAVY V MŠ

Termín všetkých osláv sme zjednotili pre celú škôlku na piatky. Narodeninovú či meninovú oslavu dohodnite vždy dopredu s triednymi učiteľkami. Škôlka zabezpečuje pre oslávenca darček, v prípade oslavy narodenín aj tortu. Ak by ste chceli priniesť vlastnú tortu, dajte nám to prosím dopredu vedieť. Malé darčeky pre spolužiakov sú PLNE DOBROVOĽNÉ. Ak sa pre ne rozhodnete, radi by sme Vás poprosili, aby ste namiesto sladkostí uprednostnili nejakú drobnôstku (napr. nálepky, bublifuk, balón, a pod.)