back

Citius, Altius, Fortius

Až za naše hranice

03.02.2023

Zdravá životospráva sú samozrejmosťou u nás v škôlke, k čomu deti zodpovedne učíme, najmä tento týžden, kedy sa jej venujeme viac ako inokedy. Beh, skákanie, rovnováha... všetko dôležité schopnosti pre zdravý vývin dieťaťa. Využili sme aj veľa ďalších pri plnení úloh a prekážok, ktoré boli pre nás pripravené čo najlepšie, ako sa dalo pre každú lokáciu. Samozrejme sme na konci boli unavení a unavené, spotení a spotené, oveľa špinavší a špinavšie ako by naši rodičia očakávali v iné dni, ale ťiež sme boli šťastnejší a šťastnejšie, silnejší a silnejšie, viac hrdí a hrdé na náš výkon.

Lebo naše motto je: Nevzdáme sa!

More articles