back

Ako sa cítim?

Skúmanie našich emócii

07.05.2021

Väčšina z nás môže súhlasiť s tým, že pochopenie našich emócií je náročná úloha - bez ohľadu na náš vek alebo situáciu sme neustále „napádaní“ (a mnohokrát dokonca ohromení) nespočetnými emóciami ... často veľké množstvo v rovnakom čase a ešte aj protichodné! Preto neprekvapuje, že deti majú tendenciu byť nimi neustále ovplyvnené, cítia sa zmätené a dokonca stratené samy v sebe. Našou prácou, tak pedagógov, ako aj rodičov, je viesť ich a poskytovať im také stratégie, aby sa nakoniec stali sebavedomými, empatickými dospelými, schopnými rozpoznať a efektívne zvládať svoje emócie a porozumieť tým druhým.

Ako si dokážete predstaviť, je to pomalá a dlhodobá cesta, ktorá sa nezačína a nekončí v tomto týždni - je to základná súčasť našej každodennej práce s týmito našími deťmi (každé z nich má svoju jedinečnú, milú, rozvíjajúcu sa osobnosť) a jedna z najprínosnejších :)

More articles