Mňam mňam

29.02.2024

V našich bruškách!

Mňam mňam

Ako všetci vieme, vzdelávanie nie je len o číslach a písmenkách: samostatnosť, slušné správanie alebo starostlivosť o druhých sú tiež dôležitými súčasťami akéhokoľvek vzdelávania, ktoré je hodné svojho mena. A tak ako veľa iných vecí, aj jedlo vo vzdelávaní zaujíma veľmi špeciálne miesto a ovplyvňuje každý aspekt nášho súčasného i budúceho života.

Ďalší tematický týždeň sme venovali tomu, aby sme sa napríklad naučili, do akých kategórií potravín môžeme jedlo triediť, ako rozlíšiť zdravé od nezdravých potravín, pričom sme sa snažili pokryť toľko aspektov, koľko len naši najmenší dokázali pochopiť. Plus, samozrejme, príprava mňamiek! Praktické učenie je najlepšie a keď už hovoríme o jedle, nie je nič lepšie, ako zapojiť deti do prípravy - umývanie, krájanie, mixovanie, ochutnávanie, proste aj touto cestou vytváranie pozitívneho a dlhodobého vzťahu k jedlu, čo tiež pomôže vybudovať adekvátne stravovacie návyky. Pretože sme to, čo jeme :)