Malé veľké učenie

26.04.2024

Stojíme na strane života

Malé veľké učenie

Recyklácia, šetrenie, opätovné použitie ... tieto, a ešte oveľa viac výrazov, sú už súčasťou nášho každodenného slovníka, rovnako ako predstava starostlivosti o naše prostredie, o Zem ... o náš domov. Snažíme sa preto zábavnou a didaktickou formou predstaviť tieto koncepty našim deťom, koncepty dôležité pre budúcnosť, ktoré ich vtiahnu do všetkých aspektov ochrany našej planéty: od malých snáh v našich domácnostiach po veľké kolektívne úsilie, ktoré skutočne vedie k zmene. Pretože čím viac vieme ... tým viac môžeme urobiť, učiť iných a chrániť.