Intro

Lokalizovaná pri Slovenskej televízii, ZOO a rozvíjajúcej sa rodinnej štvrti, naša škôlka v Mlnyskej doline ponúka príjemnú atmosféru, ihrisko, obrovskú záhradu a ako bonus jednoduché dopravné spojenie do centra Bratislavy.