Naša vízia

Sme presvedčení, že škôlka by mala byť miestom plným zábavy (FUN), kde je každé dieťa dôležité, rešpektované a  jedinečné (UNIQUE); kde sa všetky deti cítia bezpečne; kde pravidlá vytvárajú usporiadané (NEAT) prostredie, a kde hlavným cieľom je zlepšovať sa (IMPROVE) a napredovať v rámci individuálneho potenciálu.

Naša filozofia sa sa odráža a je zhrnutá aj v našom  mene:

F

Be a Friend

My všetci sme priatelia, ktorí pomáhajú jeden druhému a staráme sa o seba navzájom – žijeme ako komunita, kde má každý svoje miesto a je rovnako dôležitý

U

Be Unique

Každý z nás je jedinečný a dobrý v niečom inom – všetci sa môžeme učiť jeden od druhého a tak isto aj učiť jeden druhého

N

Be Neat

Všetci dodržiavame rovnaké pravidlá, ktoré nám pomáhajú udržiavať poriadok, byť slušnými, nezávislými a zodpovednými za seba rovnako ako aj za druhých

I

Improve

Vieme, že je omnoho dôležitejšie pracovať na sebe, učiť sa nové veci a zlepšovať sa, namiesto porovnávania sa s ostatnými

Filozofia

Naše poňatie vzdelávania vychádza z predpokladu, že dieťa sa učí najlepšie vtedy, keď sa cíti bezpečne, slobodne a šťastne, a väčšinu zručností a vedomostí získava priamou životnou skúsenosťou. Detské vnímanie sveta sa formuje ako mozaika z bežných každodenných zážitkov a našou úlohou je poskytnúť deťom dostatok podnetov a naučiť ich nachádzať súvislosti a vzťahy medzi konkrétnymi čiastočkami veľkej skladačky. 

Princípy

eklektizmus – integrované tematické vyučovanie – zo života pre život – pravidlá – rešpekt – fair play - slušné správanie – spolupráca –angličtina – akcia, reakcia, konsekvencia, zodpovednosť –potenciál – proximálna zóna vývinu – jeden na jedného – tri krát a dosť – zábava – istota a bezpečie – životné stratégie – jedinečnosť – rozvoj – podpora – kvalita – detail – hra – dieťa – cieľ – humor – proaktívny prístup – otvorená myseľ – kreativita – samostatnosť – životné zručnosti – láska a prijatie - komunikácia