Naša vízia

Sme presvedčení, že škôlka by mala byť miestom plným zábavy (FUN), kde je každé dieťa dôležité, rešpektované a jedinečné (UNIQUE); kde sa všetky deti cítia bezpečne; kde pravidlá vytvárajú usporiadané (NEAT) prostredie, a kde hlavným cieľom je zlepšovať sa (IMPROVE) a napredovať v rámci individuálneho potenciálu.

Naša filozofia sa sa odráža a je zhrnutá aj v našom  mene:

F

Be a Friend

My všetci sme priatelia, ktorí pomáhajú jeden druhému a staráme sa o seba navzájom – žijeme ako komunita, kde má každý svoje miesto a je rovnako dôležitý

U

Be Unique

Každý z nás je jedinečný a dobrý v niečom inom – všetci sa môžeme učiť jeden od druhého a tak isto aj učiť jeden druhého

N

Be Neat

Všetci dodržiavame rovnaké pravidlá, ktoré nám pomáhajú udržiavať poriadok, byť slušnými, nezávislými a zodpovednými za seba rovnako ako aj za druhých

I

Improve

Vieme, že je omnoho dôležitejšie pracovať na sebe, učiť sa nové veci a zlepšovať sa, namiesto porovnávania sa s ostatnými