Extrakurikulárne aktivity

Krúžky a kluby sú včlenené do nášho týždenného a mesačného vzdelávacieho programu a tvoria stabilnú súčasť rozvrhu.