Deň v škôlke

Ranné didaktické centrá aktivít – voľná hra
Desiata
Circle Time 1 – telesná a pohybová výchova
Aktivity vonku - Ovocie
DA 1
Špecifické aktivity – Plávanie & Výlety & Logopédia
Obed
Hygiéna & Čas na rozprávku
Odpočinok
Hygiéna
Circle Time 2
Olovrant
Krúžky (DA 2)
Poobedné didaktické centrá aktivít – voľná hra, aktivity vonku