Deň v škôlke

Ranné didaktické centrá aktivít – voľná hra
Circle Time & Telesná a pohybová výchova
Desiata
Didaktické aktivity
Aktivity vonku - Ovocie
Špecifické aktivity – Plávanie & Výlety & Logopédia & Športy
Obed
Hygiéna & Čas na rozprávku
Odpočinok
Hygiéna
Circle Time & Didaktické aktivity
Olovrant
Krúžky, Extra krúžky
Poobedné didaktické centrá aktivít – voľná hra & Aktivity vonku