Jaroslava Benická

Hlavná učiteľka

Y1 - Panda class

Nina Hojnošová

Asistentka učiteľky

Y1 - Panda class

Michaela Pavlusová

Hlavná učiteľka

Y1 - Fox class

Petra Dziaková

Asistentka učiteľky

Y1 - Fox class

Nadežda Brončeková

Hlavná učiteľka

R - Shark class

Lea Fülöpová

Asistentka učiteľky

R - Shark class

Carmen Prado

Hlavná učiteľka

N2 - Hedgehog class

Lenka Trnková

Asistentka učiteľky

N2 - Hedgehog class

Petra Majerová

Hlavná učiteľka

N1 - Eagle class

Olga Dolynska

Co-učiteľka

N1 - Eagle class

Katarína Urmínová

Asistentka učiteľky

N1 - Eagle class

Hugh Gaitskell

Zastupujúci učiteľ