Katarína Britaňáková

Hlavná učiteľka

Y1 - Owl class

Hugh Gaitskell

Asistent učiteľky

Y1 - Owl class

Ľudmila Dvorská

Hlavná učiteľka

R2 - Panda class

Nina Hojnošová

Co-učiteľka

R2 - Panda class

Michaela Pavlusová

Hlavná učiteľka

R1 - Fox class

Petra Dziaková

Asistentka učiteľky

R1 - Fox class

Silvia Švorčíková

Hlavná učiteľka

N2 - Shark class

Nadežda Brončeková

Asistentka učiteľky

N2 - Shark class

Carmen Prado

Hlavná učiteľka

N1 - Hedgehog class

Lenka Trnková

Asistentka učiteľky

N1 - Hedgehog class

Lea Fülöpová

Asistentka učiteľky

N1 - Hedgehog class