Jakub Vizner

Hlavný učiteľ

Y1 - Lion class

Petra Majerová

Asistentka učiteľa

Y1 - Lion class

Miška Jarzyna

Hlavná učiteľka

R2 - Crab class

Nadežda Brončeková

Asistentka učiteľky

R2 - Crab class

Katka Britaňáková

Hlavná učiteľka

R1 - Owl class

Silvia Švorčíková

Asistentka učiteľky

R1 - Owl class

Vanessa Siviero

Hlavná učiteľka

N2 - Panda class

Ľudmila Dvorská

Asistentka učiteľky

N2 - Panda class

Miška Miller

Hlavná učiteľka

N1 - Fox class

Petra Dziaková

Asistentka učiteľky

N1 - Fox class

Vivien Morvayová

Asistentka učiteľky

N1 - Fox class