Veronika Feniková

Hlavná učiteľka

Y1 - Dragonfly class

Branislav Lacko

Asistent učiteľky

Y1 - Dragonfly class

Simona Abelovská

Hlavná učiteľka

R - Alpaca class

Veronika Garajová

Asistentka učiteľky

R - Alpaca class

Lucia Repíková

Hlavná učiteľka

N - Toucan class

Radka Hurbanová

Asistentka učiteľky

N - Toucan class

Mirka Račková

Asistentka učiteľky

N - Toucan class

Bianka Králiková

Zastupujúca učiteľka

Katarína Majerák

Asistentka, Psychologička