Lucia Repíková

Hlavná učiteľka

N - Meerkat class

Mirka Račková

Asistentka učiteľky

N - Meerkat class

Dominika Sarková

Asistentka učiteľky

N - Meerkat class

Veronika Feniková

Hlavná učiteľka

R - Toucan class

Radka Hurbanová

Asistentka učiteľky

R - Toucan class

Simona Abelovská

Hlavná učiteľka

Y1 - Alpaca class

Veronika Garajová

Asistentka učiteľky

Y1 - Alpaca class

Bianka Králiková

Zastupujúca učiteľka

Katarína Majerák

Asistentka, Psychologička