Sara Castellanos Subirats

Hlavná učiteľka

Y1 - Bee class

Veronika Pšenová

Asistentka učiteľky

Y1 - Bee class

Simonka Abelovská

Hlavná učiteľka

R - Ladybug class

Miriam Surňáková

Asistentka učiteľky

R - Ladybug class

Kristína Zahradníková

Asistentka učiteľky

R - Ladybug class

Zuzka Edmarová

Hlavná učiteľka

N - Butterfly class

Bianka Králiková

Asistentka učiteľky

N - Butterfly class

Sarah Sharifiová

Asistentka učiteľky

N - Butterfly class

Katka Majerák

Asistentka učiteľky, Psychologička