Manažment & Administratíva

Helena Molnárová

Riaditeľka

Ľubomíra Ďuricová

Zástupkyňa

Petra Samsonová

Koordinátorka pobočky Staré mesto

Katarína Veselá

Koordinátorka pobočky Mlynská dolina

Lucia Avidos Torres

Koordinátorka pobočky Horský park

Jakub Vizner

Koordinátor pobočky Koliba

Andrea Nigel

Office asistentka

Silvia Šimková

Speech therapist

Matúš Vido

Športový tréner