Manažment & Administratíva

Helena Molnárová

Riaditeľka

Ľubomíra Ďuricová

Zástupkyňa

Petra Samsonová

Koordinátorka pobočky Staré mesto

Katarína Veselá

Koordinátorka pobočky Mlynská dolina

Alenka Fatura

Koordinátorka pobočky Horský park

Jakub Vizner

Koordinátor pobočky Koliba

Mária Majtánová

Office asistent

Silvia Šimková

Logopedička

Lenka Marková

Logopedička

David Sucháň

Športový tréner

Michal Průžek

Športový tréner