Jarka Benická

Hlavná učiteľka

Y1 - Kangaroo class

Timea Hvozdíková

Asistentka učiteľky

Y1 - Kangaroo class

Gabika Zaťková

Hlavná učiteľka

R - Kiwi class

Linda Baranová

Asistentka učiteľky

R - Kiwi class

Zuzka Kuľhová

Hlavná učiteľka

N - Koala class

Laura Lehutová

Asistentka učiteľky

N - Koala class

Miriam Surňáková

Asistentka učiteľky

N - Koala class