back

Svet práce a povolaní

Pilný ako včielka!

21.05.2021

Keď sa detí spýtame na prácu ich rodičov, neraz dostaneme veľmi kreatívne odpovede, alebo čoraz viac a častejšie odpovede typu “sedia za počítačom” :)... avšak aj za tým sa môže skrývať veľa a často zaujímavých vecí.

My sme sa však tento týždeň zamerali na trošku „tradičnejšie“ povolania, bez ktorých by svet a naša spoločnosť neboli tým, čím sú - ale stále sme aj v rámci nich objavili nové prístupy, nápady a inovácie. Navyše s pomocou vás, rodičov, sme boli schopní zažiť niektoré tieto povolania priamo v akcii!

Vďaka návšteve vášho pracoviska, alebo vašej návšteve priamo u nás v škôlke, sme si dokázali priblížiť a hlavne predstaviť, čo to znamená naozaj pracovať. A nielen za to vám patrí obrovské ĎAKUJEME!

More articles