back

Naše obľúbené príbehy

Nikdy nezostarnú!

03.03.2023

Existujú rozprávky, ktoré prekonávajú aj generačnú bariéru, rozprávky, pri ktorých sa stretávame s rôznymi témami, sú súčasťou našej ľudskej prirodzenosti a zároveň sú stále rovnako aktuálne ako v časoch, keď boli napísané.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli celý týždeň venovať práve týmto príbehom – deťom sme ich predstavili pomocou rôznych pesničiek, vystrihovačiek, obrázkov, divadielka a samozrejme, pomocou čítania :)  Niekoré príbehy už deti poznali, niektoré boli pre ne úplne nové, ale môžeme povedať, že všetky príbehy v nás zanechali hlbokú stopu a navždy zostanú v našom srdci :)

More articles