back

Misia: Vianoce

Nikdy sa nevzdávať

27.11.2020

Keďže situácia u nás i vo svete bola, je a v blízkej budúcnosti asi aj bude taká aká je, bolo nám dávno zrejmé, že naše tradičné vianočné predstavenie, kde sme všetci spolu v divadle, všetci s vami a na uzavretom mieste, no jednoducho predstavenie neuskutočniteľné. Nič však nie je nemožné :). Preto sme premýšľali a hľadali iné spôsoby ako k Vám priniesť vianočnú atmosféru, plnú detských výkonov a radosti. Uhmmm...ako to urobiť? Existuje spôsob, metóda...no jasnééé!

Začalo sa rýchle, kreatívne spisovanie nápadov, tvorba scenárov, rozdelovanie úloh, hľadanie materiálov, nacvičovanie a nacvičovanie a oprava a znova aaaaa...vianočné filmy uzreli svetlo sveta!

Každá z našich škôlok priniesla jedinečný výsledok, ktorý dúfame, že si užijete všetci spolu, veľkí i malí, v rodinnej pohode a atmosfére.

More articles