back

Fantastický výlet do ZOO

Pozorovanie rozmanitosti živočíšnej ríše

28.07.2023

Aké druhy živočíchov poznáte? Určite sú to opice, jašterice, šelmy. Avšak koľko druhov opíc by ste vedeli vymenovať alebo rozpoznať? A čo také jašterice alebo vtáky? Každý živočíšny druh pod sebou zastrešuje tisíce ďalších podskupín. Aby sme preskúmali jednotlivé rozdiely a podobnosti medzi nimi, navštívili sme ZOO v Bratislave – perfektné miesto na rozšírenie vedomostí o svete zvierat. Aj tentokrát nás naši malí prieskumníci ohromili svojimi vedomosťami. Na prehliadke dokázali rozpoznať a detailne popísať mnohé zo vzácnych druhov živočíchov. Žeby bola budúcnosť niektoých detí jasná? :)

More articles