back

Oznam

Oznam vedenia školy Cambridge International School v súvislosti s výskytom Koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie.

07.03.2020

Vedenie školy Cambridge International School oznamuje rodičom, študentom a zamestnancom školy, že v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave (ďalej len RÚVZ Bratislava) v súvislosti s výskytom Koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie a na zabránenie šírenia ochorenia je z dôvodu karanténnych opatrení s okamžitou platnosťou prerušený výchovno-vzdelávací proces na našej škole, a to od 09.03.2020 do odvolania. Napriek tomu, že v škôlke prípad potvrdený nebol ani na jednej z škôlkarských lokácií, náš zriaďovateľ rozhodol, že karanténne opatrenia budú platiť aj pre všetky škôlky - konkrétne Horský park, Staré mesto, Mlynská dolina a Koliba. Chceme požiadať, aby ste nepodceňovali karanténne opatrenia nariadené RUVZ a postupovali podľa ich pokynov a vždy nás informovali o závažných skutočnostiach. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie ale veríme, že opatrnosť a ostražitosť je v tejto chvíli na mieste. Ďakujeme za porozumenie.

Viac informácii

More articles