back

Ahoj! Ja pochádzam z...

Tak odlišní, a predsa tak podobní

01.10.2021

Jednou z mnohých vecí, na ktoré sme vo Funiversity patrične hrdí, je naše multikultúrne prostredie.  Denne sme obklopení rozmanitosťou kultúr, jazykov a príbehov z rôznych kútov sveta, ktoré zažívame vďaka našim deťom, klientom a tešíme sa, že môžeme byť súčasťou tohto sveta mnohých tvárí, obklopení krajinami a tradíciami, ktoré nám náš svet okolo ponúka. 

Aby sme túto našu multikulturalitu videli aj v praxi, otvorili sme dvere každému rodičovi, ktorý bol ochotný podeliť sa o kúsok svojho dedičstva, potešiť nás rozmanitosťou svojej kultúry, predstaviť nám tradície a vniesť nás do sveta nových a nepoznaných zážitkov. Ďakujeme! :)

More articles