Darujte nám 2% z dane

Milí rodičia, priatelia a podporovatelia našej škôlky,

radi by sme vás informovali, že aj tento rok môžete darovať Vaše 2% z dane našej škôlke.

Všetky darované finančné prostriedky použijeme výlučne na nákup dodatočného vybavenia pre škôlku, z ktorého budú mať naši študenti úžitok nad rámec kvality a vysokého štandardu vzdelávania, ktoré u nás bežne poskytujeme. Prosím vezmite na vedomie, že ak sa rozhodnete prispieť, darovaná suma nenahrádza školné.

Pri podávaní daňového priznania daňovému úradu doručte aj vyplnené tlačivo v prílohe (zamestnanci do 30. apríla a fyzické osoby do 3.apríla), nasledovné údaje sú v ňom už predtlačené:

One for all, občianske združenie
Kvačalova 10
821 08 Bratislava
ID: 30 858 151

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na miroslava.bobakova@bblegal.sk.